Wednesday, 19 August 2015

சுக்கு நூறாகிப் போன மர்ஹும் அஸ்ரபின் கனவு
முஸ்லிம் காங்கிரசியின் கோட்டையான அம்பாறை மாவட்டத்தினை ஐக்கிய தேசியக் கட்சி கைப்பற்றி உள்ளதுடன் அதன் தலைமையையும் கைப்பற்றி அடிமையாக்கியதுடன் முஸ்லிம் கான்கிரஸ் மரத்தினை அடியோடு புடுங்கி எறிந்து  விட்டது. 

இத் தேர்தலில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் அடையாளமே இல்லாமல் போன முஸ்லிம் காங்கிரசின் மரச்சினம்,சுக்கு நூறாகிப் போனது  மர்ஹும் அஸ்ரபின் கனவு.  ஆம் நான் ஒரு முஸ்லிம் காங்கிரஸ் போராளி , இப்போது கண்ணீர் சிந்தும் போராளி 


போராளி மீரான் 
Loading...